Wykonastwo

Wykonawstwo i zarządzanie budową jest najmniej rozwiniętą gałęzią naszego przedsiębiorstwa. Możemy pochwalić się jedynie kilkoma realizacjami. Prowadziliśmy budowę kilku odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy odcinków sieci uzbrojenia podziemnego przy budowie drogi, kilku małych oczyszczalni ścieków, hydroforni oraz przyłączy domowych


Tel.: (14) __
Tel.: (14) 621-61-11
Siedziba: 33-113 Zgłobice,
ul. Topolowa 104
Pracowania: 33-100 Tarnów,
ul. I. Mościckiego 51/9