O firmie

  Firma ConneR - Projektowanie i Usługi Techniczne mgr inż. Grzegorz Furmański powstała w 1995r w Tarnowie jako jednoosobowe biuro projektów. Gdy nadeszło nowe millenium musiały zajść daleko idące zmiany i w roku 2001 firma wybiła się na zupełną samodzielność. Firma, jako przedsiębiorstwo inżynieryjne prowadzi działalność w trzech zasadniczych profilach: projektowanie, nadzorowanie i wykonawstwo. Wykonujemy projekty branży sanitarnej: wewnętrzne instalacje wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowe. Projektujemy również sieci sanitarne podziemnego uzbrojenia terenu. Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Naszymi klientami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz urzędy gmin, miast oraz przedsiębiorstwa komunalne. W ramach pracowni projektowej świadczymy usługi konsultingowe, projekty koncepcyjne, analizy techniczne i technologiczne. Jako biuro projektów celujemy w projektowaniu obiektów gospodarki wodno – ściekowej. Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu, eksploatacji i nadzorowaniu budowy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, zarówno indywidualnych (przydomowych) jak i komunalnych, a także dla przemysłu.
Tel.: (14) __
Tel.: (14) 621-61-11
Siedziba: 33-113 Zgłobice,
ul. Topolowa 104
Pracowania: 33-100 Tarnów,
ul. I. Mościckiego 51/9